Tư vấn tài chính

Công TY TNHH TM DV ĐT AN TÍN

Cầm cavet xe chính chủ - Định giá cao - Lãi suất thấp - Thủ tục nhanh gọn

Hotline : 0964 859 739 - 098 191 0739

Banner 1
Advisory

Tư vấn tài chính

Với kiến thức sâu rộng, am hiểu về môi trường kinh doanh, hệ thống pháp luật của Việt Nam, các chuyên gia tư vấn của CÔNG TY TNHH TM DV ĐT AN TÍN có thể trợ giúp khách hàng trong việc hoạch định các chiến lược kinh doanh của mình. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ giành thời gian để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu của họ. Công việc tư vấn bao gồm cung cấp các kỹ năng và chuyên môn dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn, kết hợp với việc đưa ra định hướng rõ ràng, đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc ở mức độ cao nhất.

 • Phân tích tổng quát tình hình tài chính hàng tháng trên cơ sở các số liệu kế toán đã được điều chỉnh, phân loại theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam;
 • Tư vấn về cân đối tài chính thông qua số liệu đã phân tích:
  • Rà soát số liệu kế toán để đưa ra tình hình tài chính trung thực của Công ty
  • Phân tích và đánh giá tài chính thông qua số liệu đã được rà soát
  • Phân tích rủi ro tài chính
  • Tư vấn cơ cấu lại các khoản nợ; tăng, giảm hay thay đổi cơ cấu nguồn vốn để đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh, chi phí sử dụng vốn ở mức chấp nhận được…
 • Tư vấn về quản lý và sử dụng vốn
 • Tư vấn lập các hợp đồng quan trọng phát sinh trong tháng giữa Công ty và các đối tác
 • Tư vấn lập điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định khác
 • Hỗ trợ việc đàm phán và hoàn thiện từng dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh về số liệu tài chính khi phát sinh nghiệp vụ như: tham gia góp vốn liên doanh, liên kết, đầu tư vào các đối tác quan trọng
 • Tư vấn tài chính, định giá tài sản khi Công ty tham gia mua, bán tài sản có giá trị lớn, trọng yếu
 • Phối hợp và hỗ trợ doanh nghiệp đàm phán và xử lý các tranh chấp về tài chính
 • Tư vấn tài chính khi doanh nghiệp tổ chức lại: cổ phần hoá, giải thể, phá sản, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hay chuyển đổi doanh nghiệp (từ TNHH sang Công ty Cổ phần…)
Accept payment
AN TIN TRADING AND SERVICE CO., LTD

Address: 52A Le Sao street, Phu Thanh ward, Tan Phu district
Hotlines: 0964 859 739 - 098 191 0739
Email: taichinhantintanphu@gmail.com
Web: www.taichinhantintanphu.com

95185 Online : 1

Follow us :
© Copyright 2018 AN TÍN .Designed by Viet Wave